Οδηγίες Συντήρησης Στρώματος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Ένα καλοσυντηρημένο στρώμα διπλασιάζει τη ζωή του, γι’ αυτό είναι απαραίτητη:

  • Η τοποθέτηση του στρώματος σε ενισχυμένα τελάρα με πυκνότητα όχι μεγαλύτερη από 4-5cm.
  • Η τήρηση τακτικών γυρισμάτων του στρώματος κάθε 2 μήνες.
  • Η αποφυγή χρήσης χημικών απορρυπαντικών ή νερού για την πρόληψη δημιουργίας υγρασίας, που θα οδηγήσει στη δυσάρεστη οσμή.
  • Ο σωστός και επαρκής αερισμός του δωματίου, που θα συνεισφέρουν στον εμποδισμό κατακράτησης υγρασίας.
  • Ο στεγνός καθαρισμός για τα στρώματα με πλενόμενο κάλυμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ! 

Είναι φυσιολογικό σε κάθε καινούργιο στρώμα να χρειάζεται χρόνος προσαρμογής 10-20 μέρες.